за комплект 430 кг.
1350000 ₽
за комплект 435 кг.
1500000 ₽